Category Archives: Press Release

ጋዜጣዊ መግለጺ

ሲቪክ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኤርትራ

الحركة المدنية الديمقراطية الارترية

Eritrean Civic Democratic Movement
ዕለት/Date: 17/05/2017

ቁ/መዝገብ/Ref.NO: 012015170501

ጋዜጣዊ መግለጺ

ናይ ሎሚ መዓልቲ ጋዜጣዊት መግለጺና ሓቤሬታ፡ ስምዕታ፡ መጸዋዕታን ምሕጽንታን እያ። ኣብ ዕለት 14/05/2017 ኣባላት ቦርድ ሲቪክ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኤርትራ ዕላዊ-ርክብ ኣካይዱ፡ ኣብዚ ርክብ’ዚ 4 መሰረታዉያን ሕቶታት ብምልዓል ብዓሚቕ ዘትዩ። ብኣትኩሮን ብዕሙቖት ዘሻቀለቶ ድማ ዉሽጣዊ ኩነታት ህዝብናን ሃገርናን መዓልቲ-መጸ ናብ ዝኸፍኣ ኩነታት ብናህሪ እናምረሐ፡ ሃገርን ህዝብን ብኹሉ-እንትንኡ እናበረሰን፡ ኤርትራ ናይ መልኣከ-ሞት ሃገር (phantom state) እንዳኾነት ምኻዳ ምስ መዘነ እዩ። ሚዛና ኣብዞም ዝስዕቡ ሮቓሒታት መሰረት ዝገበረ እዩ፡-

1.ከም ሳዕቤን ኣዝዩ ረቂቕን ጉሁዱን ካብ ሃገርካ ሃጽ  ዘብል፡ ደፋኢ ፖሊሲ ገባቲ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ፡ ኣብ ኤርትራ እቲ ክልዉጥ፡ ክሃንጽ፡ ንዓበይትን ህጻናትን ክእብድ፡ ክኣሊን ክጥዉር፡ ሃገርን ህዝብን ክካላኸልን…ወ.ዘ.ተ ዝኽእል መንእሰይን ማእከላይ ዕድመን ብሓፈሻ ንመላእ ዓለም፡ ብፍላይ ድማ ንሃገራት ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ተዞቒቁ ከምዝወጸን ብቀጻሊ ይወጽእ ብምህላዉ ጽንፌት-ኣእሙሮ ኣጋጢሙ ከምዘሎ ብልክዕ ኣብዝተረዳሉ ህሞት እዩ።

2.ኣብ ዉሽጢ ኤርትራ ዝነብር ህዝብና ብሕጽረታትን ናይ ዋጋ-ክብሪን ስእነት ጽዓት ኤለክቲክን ነዳድን፡ መግቢ፡ ዝስተ-ጹሩይ ማይ፡ ስሓ፡ ምጣኔ-ሃብታዊ ቅልዉላዉ …ወ.ዘ.ተ መዓልታዊ ይሳቀ ምህላዉ ድሕሪ ብኑጹር ምፍላጥና እዩ።

3.ገባቲ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ፡ ነዚ ኣብ ላዕሊ ተጣሕሚሱ ዘሎ ኩነታት፡ ንምቕያሩ ዝኾነ ይኹን ሰናይ ድሌትን መደብን ከምዘይብሉን፡ ብኣንጻሩ ናይ ምብታን ህዝቢ ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ድማ መንእሰይ ፖሊሲታቱ ክቅጽሎ ድሕር ከምዘይብል ኣብዝተገንዘብናሉ እዩ።
4.እቲ ካብ ኤርትራ ወጻኢ ዘሎ ናይ ተቃዉሞ ኣካላት ኣብ ሃለውሎዋትን ኣብ ኣዝዩ ጉጉይ ጽምዶታት ኣትዩ ከምዘሎ ኣብ ዝዳህሰስናሉ እዩ ።

5.ኣብ ዉሽጢ ሃገር ዘለዉ ወትሃደራዊያን መኮኑናት፡ ሲቪላዊ ሸማምንቲን ካልኦት ዜጋታት ክዉዱቡን፡ ክመርሑን ከንቃሳቑሱን ዝኽእሉ፡ ብሰንኪ ፖሊሲ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ምትእስሳራቶሙን ዝምድናታቶሙን ተባጣጢሱ፡ ኣብ ተማዕዳዊን ቱኹላዊን ምትፍና ከምዝርከቡ ኣብ ዘለለናሉ እዩ።

በዛ ጋዜጣዊ መግለጺ ገምጋምና ምስ ህዝብና ክንቛደሶ ወሲና ኣሎና። እቲ ተፈጢሩ ዘለ ክዉንነት ኣዝዩ ዘሻቕልን ጊዚየ ዘይህብን እዩ። ከምዚ እንተ ቀጺሉ፡ ኤርትራ ከም ሃገርን ህዝቢ፡ ክቕጽል ዘይክእል ናይ ሙኻን ትኹኡሎታት ተኾሊዑ ዝርኤ እዩ። ካብዚ ኣብ ላዕሊ ብሕጽር ዝበለ ተጣሕሚሱ ዘሎ ኩውንነት ዝልዕሎ ሕቶ ኣሎ፡ ንሱ ድማ ሃገር ኤርትራ ከም ሃገር፡ ህዝቢ ኤርትራ ከም ህዝቢ ናይ ሓደ ሃገር ይቀጽል ዶ ውይስ ኣይቀጽል ዝብል’ዩ። ነዚ ሕቶ’ዚ ብተግባር ክንምልስ እንተዘይበቂዕና። ጽባሕ ንግሆ ከጣዕሰናን ኣብ ከቢድ ዓዘቅቲ ክሸመና ሙኻኑ ዘጣራጥር ኣይኮነን። እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነት-ኩዉንነት “ንደጋፊ” ወይ “ንተቃዋሚ” ዜጋ ብተናጸል ዝምልከት ኣይኮነን ። ንኹሉ ኤርትራዊ ዜጋ ዝምልከት ስለዝኾነ፡ ከምህዝቢ ካብ ህልኽን እንኪሒራዊ_ባህርያት ተናጊፍና፡ ብሓደ ድምጺ ገባቲ ፖሎቲካዊ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ካብ ምቅጻል ደዉ ክብል ከምዘለዎ ክንገሮን ብተግባር ክንቃወሞ ኣሎና ብምባል ንጽዉዕ፡ ነሰምዕ፡ ንምሕጸንን ንሕብርን ኣሎና።

ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ!
ቦርድ ሲቪክ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኤርትራ
17/05/2017
Copyright 2017 Eritrean Civic Democratic Movement. All rights reserved. This material may be published, broadcast, or redistributed with proper citation of the Eritrean Civic Democratic Movement, eritreancdm@gmail.com

Advertisements

Erythree: UN Commission of Inquiry report adopted A/HRC/32/L.5/Rev.1 Vote Item:4 – 45th Meeting 32nd Regular Session of Human Rights Council

http://webtv.un.org/meetings-events/watch/ahrc32l.5rev.1-vote-item4-45th-meeting-32nd-regular-session-of-human-rights-council/5017570999001

http://www.shabait.com/news/local-news/22109-press-release-

http://news.trust.org/item/20160701161311-xilwq/

 

Press Statement John Kirby Assistant Secretary and Department Spokesperson, Bureau of Public Affairs Washington, DC June 10, 2016

http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/06/258382.htm

Commission of Inquiry on Eritrea – Press Conference (Geneva, 8 June 2016)

ሎሚ ዕለት 8 ሰነ 2016 ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዘቕረቦ መግለጺ ኣብ ኤርትራ ኣሰቃቒ ግፍዕታት ገበናትን ከም ዝወረደ ኣረጋጊጻ:: በዚ መሰረት ድማ እታ ነዚ ጉዳይ‘ዚ ዝተመዘት ፍልይቲ ናይ መጽናዕቲ ኮሚሽን እቶም ነዞኦም ዘይተኣደነ ግፍዕታት ዝፈጸሙ ገበነኛታት ኣብ ዓለም ለኻዊ ቤትፍርዲ ክተቕርብ ምኽዋና ኣፍሊጣ::

http://webtv.un.org/watch/commission-of-inquiry-on-eritrea-press-conference-geneva-8-june-2016/4930296361001

Permanent Mission of the State of Eritrea – Press Conference (Geneva, 8 June 2016)

http://webtv.un.org/watch/permanent-mission-of-the-state-of-eritrea-press-conference-geneva-8-june-2016/4930296365001

PRESS RELEASE UN Inquiry reports gross human rights violations in Eritrea

GENEVA (8 June 2015) — The Government of Eritrea is responsible for systematic, widespread and gross human rights violations that have created a climate of fear in which dissent is stifled, a large proportion of the population is subjected to forced labour and imprisonment, and hundreds of thousands of refugees have fled the country, according to a UN report released Monday. Some of these violations may constitute crimes against humanity.
http://www.caperi.com/un-inquiry-reports-gross-human-rights-violations-in-eritrea/

Audio Press Conference USA

Audio Press Conference USA

ERITREA / HORN OF AFRICA On this edition of the program, host Carol Castiel, and former Horn of Africa VOA Correspondent, Pete Heinlein, speak with Bronwyn Bruton, Deputy Director of the Africa Center at the Atlantic Council about her recent trip to Eritrea and meeting with President Isaias Afwerky, about prospects for political and economic change in that reclusive regime, which has strained relations with its neighbors, the European Union and the United States.
http://www.voanews.com/audio/2734041.html

Nevsun Press Releases March 22, 2015

2015 Press Releases

March 22, 2015

Nevsun Provides Further Update on Operations

Nevsun Resources Ltd. (TSX:NSU) (NYSE MKT: NSU) (Nevsun or the Company) reports that the repairs to the mechanical issue with the ball mill, previously reported on March 13, 2015, are ongoing and the Bisha plant remains on-track for re-start later this week. While there was an act of vandalism at the Bisha plant late last week, there was no significant impact to operations and no personnel were harmed.

The equipment supplier Thyssen-Krupp AG, who had mobilized to site, have nearly completed replacement of the ball mill gear box bearings and re-installation of the gearbox is imminent. During the outage, some additional preventative plant maintenance that was scheduled for Q2 2015 was accelerated and ore mining was switched to waste mining to facilitate ongoing strip requirements.

The Bisha Mine experienced an act of vandalism on March 20 during the nightshift in which minor damages were sustained to the base of the tailings thickener, resulting in the release of water into the plant area. The required repairs and cleanup from the incident were minor and are incorporated into the plant re-start later this week. Additional safeguards have been adopted to ensure site and personnel safety and security while the Eritrean and mine security forces undertake an investigation.

About Nevsun Resources Ltd.
Nevsun Resources Ltd. is a Vancouver-based mining company with an operating mine in Eritrea. Nevsun’s 60%-owned Bisha Mine ranks as one of the highest grade open pit copper mines in the world. Nevsun has a strong balance sheet and future cash flows to grow shareholder value through exploration at Bisha and acquisition of additional mining assets.

NEVSUN RESOURCES LTD.
Cliff T. Davis
President & Chief Executive Officer

For further information, Contact:
Kin Communications
Tel: 604 684 6730
Toll free: 1 866 684 6730 FREE
Email: NSU@kincommunications.com
Website: http://www.nevsun.com

http://www.nevsun.com/news/2015/march22/

ደምዳሚ መግለጺ መድረኽ ምምኽኻር ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ

ደምዳሚ መግለጺ መድረኽ ምምኽኻር ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ
እቶም ኣብ ነሓሰ 2013 ኣብ ኣዲስ ኣባባ ኣኼባ ዘካየዱ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ካብ 31 ጥሪ ክሳብ 04 ለካቲት 2014 ኣብ ዘሎ ግዝያት እንደገና ካልኣይ ኣኼባ ኣካይዶም። እዞም ኩሎም ኣብዚ ኣኼባ’ዚ ዝተሳተፉ ውድባትን ሰልፍታትን ኣብ ቀዳማይ ኣኼባኦም ንህልዊ ኩነታት ሃገርናን ዞባናን ህዝቢ ኤርትራን ፖለቲካዊ ሓይልታቱን ኣብ ኤርትራ ሰላምን ደሞክራስን ንምስፋን ኣብ ዘካይድዎ ዘለው ቃልሲ ብሓፈሻ ብፍላይ ከኣ ሓያልን ድኹምን ጎኒ ደምበ ተቓውሞ ኤርትራ ንዝገምገሞም ብደረጃ ኣቦ መንበራት ቀጻልነት ረኺቡ ናብ ሓደ መዕለቢ ዝበጽሓሉ ካልኣይ መድረኽ ክእቶ ብዝተወሰነ መሰረት እዩ እዚ ኣኼባ’ዚ ዝተሰላሰለ።

ካልኣይ ኣኼባ መድረኽ ምምኽኻር ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ነቶም ካብ ቀዳማይ ኣኼባ ብደረጃ ኣቦ መንበራት ወይ ተወከልቶም ቀጻልነት ረኺቦም ኣብ ሓደ መዕለቢ ካብ ዝበጽሑዎም ናይ ድኹማት ጎንታት መጽናዕታዊ ጽሑፋትን ናብ ሓደ ናይ ሓባር ጽላል ንምብጻሕ ክሕግዙ ዝኽእሉ ፍሉይ ትኹረት ዝተዋህቦም ነጥብታትን መፍትሕታትን ንምይይጣትን ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕን ኣብ መደምደምታ ኸኣ እንታይ ክንገብር ከምዘሎና ንምርኣይን ነበረ። በዚ መስረት ኣኼባ ነዞም ዝስዕቡ ክልተ ኣጀንዳታት ማእከል ገይሩ ተመያይጠ፡-

1. ብናይ ኣቦ መንበራትን ወከልትን ንዝቀረበ ሰነዳት ምምያይጥን ኣብ ናይ ሓባር ግንዛቤ ምብጻሕን።
2. ሓደ ዝሰመረ ሓባራዊ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ጽላል ምቛም ብዝምልከት ምርኣይ።
ኣኼባ ነቶም ዘቐረብዎ ሰነዳት በብሓደ ብምርኣይን ብምይያጥን ኣድላዪ ምምሕያሻት ብምግባርን ኣብ ክሊ ዝተሓተ መደብ ዕዮ ሓቢሮም ከቃልስዎን ከሳማምዕዎን ኣብ ሓደ ዝሰመረ ናይ ሓባር ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ጽላል ከብጽሕዎን ጽገማቱ ኣብ ምፍታሕ ክሕግዝዎን ኣብ ምዕዋት ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ናቱ ኣገዳሲ ተራ ክጻወት ከምዘኽእል እውን ኣረጋጊጹ። ካብዚ ሓቅታት’ዚ ብምብጋስን ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ገባቲ /ዲክተታርያዊ ስርዓት ህግደፍ ዝገጥሞዎ ዘሎው ሓደጋታትን ህጹጽነት ናይዚ መድረኽ ዝጠልቦ ዘሎ ቃልሲን ሓድነትን ኣብ ጸብጻብ ብምእታው መድረኽ ምምኽኻር ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣብዞም ዝስዕቡ ስምምዓት /ምርድዳኣት/ በጺሑ።

1. ሓደ ናይ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ጽላል ብቕልጡፍ ክቐውም ተረዳዲኡ።
2. ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ሓዲሽ ሓይሊ ንምስታፍ ክከኣል ግዜ ስለዘድሊ ክሰጋገር ከምዘለዎ ርእዩ።
3. እዚ ብሓድነታዊ ጉባኤ ኣቢሉ ዝብጻሕ ዝሰመረ ሓባራዊ ጽላል እዚ ኣቦ መንበራት ንምዕዋቱ ዘድሊ ምድላዋት ከካይዱ ሓላፍነት ክወስዱ ተሳማሚዑ።

ኣኼባ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ (ዲምሓኩኤ) ብዛዕባ’ቲ ኣብ ዝኽሪ ባሕቲ መስከረም 2012 ንጀማሪ ብረታዊ ተጋድሎ ስውራ ኤርትራ ንዝኾነ ስውእ፡ ሓሚድ እድሪስ ዓዋተ ኣመልኪቲ ዝወጸ መግለጺኦም ኣብ ደንበ ተቓውሞ ፖለቲካ ኤርትራ ዝፈጠሮ ቅልውላው ይቕሬታ ሓቲቱ።
ኣብ መደምደምታ መድረኽ ምምኽኻር ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ካብመጀመርያ ኣትሒዞም ክሳብ ሕጂ ኣኼባ ብዓወት ክዛዘም ክገብሩልና ንዝጽንሑ ኩሉ ሽነኻዊ ምድግጋፍ ልዑል ምስጋናኡ ኣቕሪቡ።

መድረኽ ምምኽኻር ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ
07 ለካቲት 2014
http://togoruba.org/togoruba1964/mainTogorubamap/mainMap/headingMap/2014A/0902LO4-06I.html

ሰዲህኤን ካልኦት ፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራን ዝሰርሕ ጽላል ንምቛም ኣፈናዊ ስምምዓት ገይሮም
http://www.harnnet.org/index.php/articles-corner/tigrinia-articles/5984-2014-02-12-06-32-25

http://www.harnnet.org/index.php/articles-corner/tigrinia-articles/5997-2014-02-18-21-49-37

African Refugees Press Conference in Tel Aviv

http://www.ustream.tv/recorded/42501385