Category Archives: News

ስብራ ዜና፡

ኣብ መጨረስታ ወርሒ ግንቦት 2019 ገባቲ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ንሰለስተ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ሰዉራ ዝዓበዩን ዝተማህሩን መማህራን፡ ኣብ ዘይተፈልጠ ቤት-ማኣሰርቲ ቀይዱ ከምዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ። እዞም ሰለስተ ማማህራን ኣብ ዞባ ማእከል ተመዲቦም ዝሰርሑ ዝነበሩ ኮይኖም፡ ዛጊት ምኽንያት ወይ ክሲ መቐየድኦም ኣይተፈልጠን ዘሎ። ብዝኾነ ሃንደበት ምስተኣስሩ፡ ምናልባሽ ጽባሕ ዶ ድሕሪ ጽባሕ ይፍትሑ ብምባል፡ ዜና ኣይተጋዉሔን ነይሩ። ንኣስታት 3 ሳምንቲ ገጹ እንዳወሰደ ምስ ከደን ተኣሲሮሙሉ ዘለዉ ቤት-ማእሰርቲ ዘይፍሉጥ ምስ ኮነ፡ ሕማቕ ኣሎ ጹቡቕ ኩነታት እዞም ዉፉያት መማህራን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ዓለምን ክፈልጦ ስለዘለዎ፡ እዞም ዝስዕቡ እዮም፡-
1. ኣርቲስቲ ላይነህ ብላታ።
2. መምህር እዮብ ዑቁባይ።
3. መምህር ዮዉሃንስ ገብረዝጊ እዮም።
በዚ ኣጋጣሚ ኤርትራዉያን ዜጋታት ምስ ናይ ምዕቛብ-እሱራት ዓለምለኸ ማሕበር (amnesty international) ትነጥፉ እንተሃሊኹም ኣስማቶም ከተመዝግብዎም ብትሕትና ንሓተኩም ኣሎና።

ሰ.ዲ.ም.ኤ/ኣስመራ
11/06/2019
Sources: E.C.D.M/chapter Eritrea
https://eritreancdm.wordpress.com/about/

Advertisements

ይኣክል ዋጋ ክኽፈሎ ጀሚሩ ኣሎ!

ከም መቀጸልትኡ ናይ ኣብ ዕለት 25/05/2019 ዝሃብናዮ ሓቤሬታ፡-
ብዛዕባ’ዚ ኩነታት’ዚ ምጽራያት ስለዝቀጸለ፡ ሕጂ ካብ ኣስመራ ዝመጸና ሓቤሬታ እንተሃልዩ፡ ነፍስሔር መንእሰይ ቢንያም በረኸት ሹዑ ምስተሃርመ ከምዝሞተን ምስኡ እዉን ክልተ መንእሰያት ብከቢድ ቆሲሎም ንሕክምና ምስተወስዱ፡ እቲ ካልኣይ ከምዝዓረፈን ሳልሳይ ድማ ጌና ኣብ ሕክምና ተዓቒቡ ትልኽ ይብል ከምዘሎን’ዩ። ገዛዉቶም ድማ ሰለስቲኦም ደቂ ገዛ-ታኒካ ሙኻኖም’ዩ። ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ናይቲ ዞባን መንግስትን ከቢድ ምፍጣጥ ከምዘሎን። ህዝቢ ብሓይሊ ሓሪቑ ከምዘሎ፡ ኣባላት ሲቪክ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኤርትራ ካብ ኣስመራ ሓቢሮሙና ኣለዉ።
30/05/2019

Update Internet Café Asmara

ስብራ-ዜና፡

ቅድሚ ሓደ ዓመት፡ ብምኽንያት መስዋእቲ ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር (03/03/2018) ሽማግሌ ምምሕዳር ቤትምህርቲ ኣልዲያ ኣልኢስላምያ ኣኽርያ ዝነበሩ፡ ዕግርግር ፈጢርኩም ተባሂሎም፡  ብክፍሊ ሃገራዊ ድሕነት (ጸጥታ) ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ኣብ ቤት-ማእሰርቲ ዓዲ-ኣባይቶ፡ ንሓደ ዓመት መመላእታ ተኣሲሮም ዝጸንሑ ቆልዑ መብዛሕትኦም ዕድሜኦም ኣብ መንጎ 7-14 ዓመት ዝርከቡ፡ ሎሚ መዓልቲ ዕለት 6 መጋቢት 2019 ኣስታት 65 ዝቑጸሩ ተፈቲሖም ከምዘለዉ ተፈሊጡ  ኣሎ። እቶም ዝተረፉ  ኣሽሓት ናይ ሕልናን ፖሎቲካ እሱራት፡ ብዘይዉዓል ሕደር ክፍትሑ ሲቪክ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኤርትራ ይሓትት ኣሎ።

NGOs Registered in France and Switzerland Mourn the Death of Osman Ahmed in Kassala

http://www.harnnet.org/index.php/news-and-editorial/item/3088-ngos-registered-in-france-and-switzerland-mourn-the-death-of-osman-ahmed-in-kassala

 

Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea welcomes strong resolution on HR in Eritrea

NEW YORK, United States of America, July 4, 2016/APO/ — The Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea welcomes resolution 32/24, which passed without a vote on Friday, 1 July during the thirty-second session of the Human Rights Council.
Resolution 32/24 commends the Commission for completing its work in a transparent, impartial and consultative manner, while regretting the lack of cooperation by the Government of Eritrea, including the denial of access to the country by the Commission.
Mike Smith, Chairperson of the Commission, said: “The Commission welcomes this Resolution which fully endorses the work we have done over the past two years. We hope that justice for the people of Eritrea who have suffered gross human rights violations over the past 25 years has now taken a step closer to being realised.”Amongst the 19 recommendations, Resolution 32/24 reiterates the Human Rights Council’s numerous calls upon the Government of Eritrea to end the use of arbitrary detention, to put an end to the system of indefinite national service and to allow unhindered access to the country to further missions of the Office of the High Commissioner for Human Rights, including the consideration for the Office to be based inside the country.

The Commission hopes that Resolution 32/24 will provide a solid platform for the next steps to be taken by the Government of Eritrea, in partnership with the international community, and will bring justice for the Eritrean people.

The Commission also welcomes the transmission of all reports to all relevant organs of the United Nations for consideration and appropriate action.

The strong encouragement for the African Union to follow up on the report and recommendations of the Commission of Inquiry by establishing an investigation, supported by the international community, with a view to examining and bringing to justice those responsible for violations and abuses of human rights identified by the commission of inquiry, including any that may amount to a crime against humanity is also welcomed.

The Commission of Inquiry strongly endorses the decision to extend the mandate of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Eritrea for a further year.

The Commission of Inquiry is scheduled to present an oral update to the General Assembly in October 2016.

ድሃይ ካብ ዉሽጢ ኤርትራ ( ንኣባላት ግንባር (ህ.ግ.ደ.ፍ) ብዝምልከት፡-

ቀዳማይ፡ ድሕሪ ኣብ ስዊዝ ባንክ ብሽም ኤርትራዉያን ዝተመዝገበ ቁሙጥ ዉህሉል ሚልዮናት ገንዘብ ምህላዉ ኣብ መራኸቢ-ቡዙሓን ምቅልዑ፡ ኣብ ኣባላት ግንባር ኣዝዩ ኣዛራቢን ቁጥዔ ኣላዒሉ ኣሎ። ኣብቲ ነንሕድሕዶም ዝዛረብሉ እዋናት፡ ንሕናስ ኣንካይ ዶ ንስዊስ ኬድና ገንዘብ ከነቐምጥስ መገዲ ባንክታት ኤርትራ ኣብ ዉሽጥ ኤርትራ እዉን ኬድናዮን ረጊጽናዮን ኣይንፈልጥን፡ ዝዉሃበና ዶሞዝ ካብ ወርሒ ንወርሒ ንመልዕሎ-መናባብሮና እዉን ዝኣክለና ኣይኮነን፡ ስለዚ ነዚ ገንዘብ ናይ ምቕማጥ ዓቕምን መገዲን ዘለዎም እቶም ብኣጻብዕ ዝቁጸሩ ኣብ ዝላዓለን ወሳኒ ቦታ ዘለዉ ሰብ መዚ ጥራይ እዩም መገድታት፡ ምንጭን ንደገ ናይ ምዉጻእ ፍቃድ ዘለዎም ብምባል ኣብ ዛዛሚ ሓባራዊ ሓሳብ ይበጽሑ። ነዚ ዛዛሚ ሓባራዊ ሓሳብ ምኹኑይ ክገብርዎ ድማ፡-
ኤርትራ ናይ ዝብላዕን ዝስተን፡ ፍርያት መሳንዕ ሰደድ ክትገብር ዘይበቕዓት ሃገር እኳ እንተዘይኮነት፡ ብዝላዓለ ማዓድናት ኣዓዲና ሰደድ ትገብር ኣላ፡ ካብዚ ዝርከብ ኣስታት $500 ሚልዮን ዓመታዊ ናይ ደገ ባጤራ እንዳረኸበት ምቅይያራት ኣብ፡-
1.ኣብ ዶሞዝና።
2.ኣብ ምልዓል መናባብሮ ህዝብና።
3.ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት…ወ.ዘ.ተ። ዝተቀየረ ነገር የሎን። ብመንጸር እዚ ዘለናዮ ህሞት ካብ 1993-2008 ዝነበረ ህሞት ይሓይሽ። ኤርትራ ፍርያት ወርቂ ከም ሰደድ ክትሰድድ ምስ ጀመረት ኣገልግሎት ኤለክትሪክ ናብ ዝታሓተ ደረጃ ወሪድ፡ ቀረብን ጠለብን ሃገርና ኣብ ፍጹም ምዝንባል ወዲቁ።
4.ኩነታት መናባብሮ ህዝቢ ባይታ ዘቢጡ።
5.ስደት ኣብ ዝላዓለ ጥርዙ በጺሑ…ወ.ዘ.ተ
ኤርትራ ንወጻኢ ሰደድ ኣብዘይትገብረሉ ዝነበርት እዋናት፡ ቁጠባዊን ማሕበራዊን ኩነታታ ብተዛማዲ ድሓን ካብ ነበረት፡ ካብ 2012 ሰደድ ወርቂ ኣብ ትገብረሉ ዘላ እዋናት ካብ ድሓን ንጹቡቕ እንበር፡ ካብ ድሓን ናብ ዝኸፍኤ ኩነታት ክትወድቕ ኣይምስተገብኤን ነየሩ ይብሉ። ስለዚ እቲ ካብ ዕደና ዝርከብ ናይ ወጻኢ ባጤራ ኣብ መዓላ ዉልቀሰባት ይወድቕ ኣሎ ማለት እዩ ብምባል ንጥርጠራታቶም የትሩሩ።
ካልኣይ፡ እዚን ኣቅዲሙ ዝነበረ ኩነታት ዝፈጠሮ ኣብ ዉሽጢ ኣባላት ግንባር፡ ዝጸንሔ እኳ እንተበበረ ናይ ሓድሕድ ምትእምማንን ምትፍናን ናብ ዝላዓለ ጥርዙ ዓሪጉ ኣሎ። ኣብ ማይዕዳጋን ቢሻን ዝተራየ ዕንወት ከም ዉጽኢት እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጣሕመሰ ኩነት-ኣእምሮን ክዉንነትን እዩ ይብሉ።
ሳልሳይ፡ ኣብ ሓደ መዓልቲን ጊዜ ሓደ ዓይነት ቦምብ ዝተፈጸመ ዕንወታት ኣብ ማይ-ዕዳጋን ቢሻን፡ ንገባቲ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ንጸጥትኡ ብዝምልከት ዓቢ ሻቕሎትን ጭንቀትን ፈጢሩሉ ኣሎ። ካብዚ ዝነቀለ ገለገለ ንምክልኻል ነብሶሙን ስድራቤታቶሙን ጸጥታዊ ክንክን ይገብሩ ኣለዉ ይብሉ። እቲ ዝብልዎ ግን ዳግም ምርግጋጽ ስለዘድልዮ ንጊዚኡ ክጎስዮ እየ።
ራብዓይ፡ ህዝቢ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ እቲ ገባቲ ስርዓት ዘርእዮ ዝነበረ ፍርሕን ሽቕሮራን ናይ ምጥሓሱን ዘይሙኡዙዙነት ባህርያት የጥሪ ኣሎ ይብሉ።
ሓሙሻይ፡ ናይ ሑቲ (የመን) ዲፕሎማስያዊ ጉጂለ፡ ናብ ኣስመራ ልኡኽ ሰዲዱ ዝብል ወረታት ኣሎ? ክሳብ እዛ ስዓት እዚኣ ናይ ሑቲ (የመን) ልኡኻት ንኣስመራ ኣይኣተዉን፡ ንዝመጽእ ግን እግዝኣብሄር ዋንኦም! የግዳስ ገባቲ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ልክዕ ከምቲ ኣቀዲሙ ዝገበሮ ንጉጂለታት ሶማል ተቀቢሉ ኣኼብኦም ኣብ ኣስመራ ዘካየዱ፡ ሕጂ ድማ ንሑቲ (የመን) ዲፕሎማስያዊ ርኽኽብ ክገብር እንተወሲኑ ኣንካይ ዶ እቲ ስርዓት ኤርትራ እዉን እንተኾነት ኣብ ሓደጋ ክትወድቕ ሙኻና ፍሉጥ እዩ። ድሕሪ ምባል ወደይ ንነብሶም ክብሉ ኣይዉዕሉዎን እባ ይኾኑ ይብል!!!!።
ወድሓንኩም!
27/03/2015

ERITREA’S ESTIFANOS WINS THE BEPPU-OITA MARATHON WITH ANOTHER PERSONAL BEST

Surging away from Japanese rivals Hiroki Kadota and Hiroyuki Yamamoto after 32km, Eritrea’s Tewelde Estifanos won the 64th Beppu-Oita Marathon, an IAAF Silver Label Road Race, in a personal best 2:10:18 on Sunday (1). After slow start, with the leaders covering the first kilometre in 3:11 and the second kilometre … more

Author: Amanuel Eyasu

Source: assenna.com

Ministries of Somalia, Jordan, Eritrea, Sudan to gather at the Red Sea Oil & Gas 2015 Summit

http://www.wkrg.com/story/27628251/ministries-of-somalia-jordan-eritrea-sudan-to-gather-at-the-red-sea-oil-gas-2015-summit

Is bunker housing for asylum seekers at tipping point?

After fleeing repressive regimes and risking their lives to get to Switzerland, the last place asylum seekers imagine ending up is an underground nuclear bunker. It’s an increasingly common, drastic step taken by overburdened cantons

http://www.swissinfo.ch/eng/is-bunker-housing-for-asylum-seekers-at-tipping-point-/41098858