መግለጺ ናይሮቢ 2015 ብዛዕባ ደሞክራሲያዊ ምስግጋር ኣብ ኤርትራ

መግለጺ ናይሮቢ 2015 ብዛዕባ ደሞክራሲያዊ ምስግጋር ኣብ ኤርትራ

Nairobi Declaration 2015 On democratic transition in Eritrea

1፡ ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዲክታቶርያዊ እዩ። ኣብታ ሃገር ሕገ-መንግስቲ የለን። ብደረጃ ሃገር ኮነ ከባቢ ዝካየድ ፓርላሜንታዊ ምርጫ የለን። ከምዚ ብምዃኑ ህዝቢ ዝውክል ሓጋጊ ኣካል የለን። ስርዓተ-ሕጊ የለን። ሰብኣዊ መሰል ኣይክበርን እዩ። ናይ ምቅዋም መሰል እውን የለን። እቲ ዲክታተርያዊ ስርዓት ይቃወሙኒ ኣብ ልዕሊ ዝብሎም ኣካላት ዘካይዶ ማእሰርቲ፡ ስቓይን ቅትለትን ቀጻሊ ኣሎ። ኣብ እታ ሃገር ዘሎ ምእኩል ፖሊሲ ቁጠባ ብቀጥዒ ዘየብሉ ስራሕ ኣልቦነትን ድኽነትን ዝግለጽ እዩ። መወዳእታ ብዘየብሉ ግዱድ ዕስክርና መንእሰያት ነቲ ዲክታቶር ከገልግሉን መወዳእታ ንዘየብሉ ዝኸፍቶ ውግኣቱ ዝተፈርድሉ እዩ። መንእሰያት ካብዚ ንምድሓን ብብዝሒ ሃገሮም ገዲፎም፡ ንህይወቶም ውሕስነት ብዘየብሉ ጉዕዞ፡ ህይወቶም ንምድሓንን ናይ ምንባር ቀጻልነቶም ንምርግጋጽን ይስደዱ ኣለዉ። እዚ ስደት ኤርትራውያን መንእሰያት ነተን ዝቅበላ ሃገራት እውን ሰከም ኮይኑወን ዘሎ እዩ።

2፡ ተቓውሞ ኣንጻርዚ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮነ ኣብ ወጻኢ ይዓቢ ኣሎ። እቲ ንክልቲኡ ናይ ተቓውሞ ሓይልታት ንምውህሃድ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ርዱእ ኮይኑ፡ ነዚ መስርሕ ፈጺምካ ኣብቲ ዘድለ ውጽኢት ንምብጻሕን ውድቀት ናይቲ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ሃጓፍ ብዘይፈጥር ንምዕዋትን ጌና ቀጻሊ ጻዕሪ ዝሓትት እዩ።

3፡ እቲ ኣብ ናይሮቢ ኣብ 27-29 ሕዳር 2015 ዝተኻየድ ሃገራዊ ምምኽኻራዊ ኮንፈረንስ፡ ብዛዕባ ህልዊ ኩነታት ሃገርና ካለኦት ጉዳያትን ዘትዩ እዩ። ማለት
3፡1 ሓያልን ድኹምን ጐድኒ ዲክታቶርያዊ ስርዓትን ተቓውሞን።
3፡2 ስርዓት ኣብ ምቕያር ዘሎ ብደሆታትን ከጋጥሙ ዝኽእሉ ተኽእሎታትን;
3፡3 ቀጻልን ዝሓየለን ሃገራዊ ሓድነት ምርግጋጽ
3፡4 ሓቢርካ ነቶም ብደሆታት ንምምካት ዘኽእል መስርሕ ምዝርጋሕ

4፡ ተሳተፍቲ እዚ ሃገራዊ ምምኽኻራዊ ኮንፈረንስ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን ዘሎ ተቓውሞ ኣብ ሓባራዊ ፖለቲካዊ መድረኽ ንምምጽኡ ዘለዎ ኣድላይነት ብምርዳእ ብሓደ ክሰርሑ ተሰማሚዖም። ማለት
4፡1 ምሕላው ልኡላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነት ሃገረ ኤርትራ
4፡2 ናይ ኩሎም ደገፍቲ ደሞክራሲ ሃገራውያን ሓይልታት ኣስተዋጸኦ ናብ ናይ ሓባር ዕማም ከም ዘተኩር ምግባር።
4፡3 ነዚ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ብሕገመንግስታዊ ስርዓት ምትክኡ።
4፡4 ስሩዕ ምስግጋር ንምርግጋጽ ኣድላይ ዘበለ ስጉምትታት ምውሳድ
4፡5 ግዝያዊት ናይ ርክብ ኣካል ምቛም

ሀ. ምስ ኵሎም ተቓወምቲ ብምርኻብ መድረኽ ምስግጋር ብልሙጽ ኣገባብ ንምክያድ ዘኽእል ሓባራዊ ራእን ሓባራዊ ናይ ትግባረ መደብን ምቕራጽን ምትግባርን፤
ለ. መስርሕ ዲሞክራሲ ንምቅልጣፍ ኵሎም ተቓወምቲ ውድባት ዝካፈልሉ ኣኼባ ምድላው።

5፡ ኣብ’ዚ ኣኼባ’ዚ እተሳተፉ ውድባት፦
1. ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ
2. ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ
3. ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ
4. ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ
5. ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ
6. ፈደራላዊ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኤርትራ
7. ኤርትራዊ እስላማዊ ሰልፊ ንፍትሕን ልምዓትን
8. ሰልፊ ጕባኤ ኤርትራ (ስትራተጂ ዓዲ)
9. እስላማዊ ህዝባዊ ጕባኤ ( እስላሕ)
10 ኤርትራዊ እስላማዊ ጕባኤ
11. ኤርትራዊ ሃገራዊ መድረኽ ንዘተ
12. ዲሞክራስያዊ ግንባር ንሓደነት ኤርትራ (ሳግም)

ናይሮቢ 29 ሕዳር 2015

Nairobi Declaration 2015 On democratic transition in Eritrea

1. A highly centralized authoritarian dictatorship exists in Eritrea. No constitution exists in the country, and there have never been any parliamentary elections, whether local or national, leaving the country with no legislative body or representative government. Rule of law is absent; basic human rights are denied; and any dissent is crushed. The regime continues to imprison, torture and execute opponents with impunity. The command economy is in shambles, accompanied by mass unemployment and extreme poverty. Compulsory conscription has become the lot of the youth, who are forced to toil for life for the dictatorship and fight its unending wars. The youth are fleeing the country in droves, risking their lives to seek safety and the means to sustain themselves and their families, thus becoming burdens to host countries.

 

2. Opposition to the regime is growing at home and in the Diaspora. However, despite commendable efforts to build a stronger linkage between the two and to forge a more coherent coalition of the diaspora opposition, much more needs to be done to bring these efforts to fruition and ensure that the imminent downfall of the dictatorial regime does not lead to political vacuum and internal implosion.

 

3. The National Consultative Conference (NCC), held in Nairobi on 27-29 November 2015, deliberated on the prevailing situation in the country and, more specifically, discussed:

3.1 The strengths and weaknesses of the Eritrean regime and the opposition;

3.2 The challenges and dilemmas of regime change and possible scenarios of transition;

3.3 Sustaining and further strengthening national unity;

3.4 A framework to address the challenges of working together;

 

4. Convinced of the need for all opposition organizations in the Diaspora and inside the country to coalesce around a common political platform, the participants of the NCC agreed to work together to:

4.1 Safeguard the sovereignty and territorial integrity of the State of Eritrea;

4.2 Channel efforts of all national pro-democracy forces towards the pursuit of the common purpose;

4.3 Replace the dictatorial regime with a constitutional government;

4.4 Draw up the necessary measures to ensure an orderly transition; and

4.5 Establish an Ad-hoc Contact Organ to:

a. Draft a common vision and program of action, in close consultation with political organisations, for a smooth transition to a democratic order.

b. Prepare for the next all-inclusive meeting of opposition organisations to discuss ways and means to accelerate democratic transition.

 

5. List of participating organisations:

1. Eritrean Liberation Front

2. Eritrean National Salvation Front

3. Eritrean Peoples’ Democratic Party

4. Eritrean Democratic Party

5. Eritrean Nahda Party

6. Democratic Front for Eritrean Unity

7. Eritrean Congress Party

8. Eritrean Islamic Islah Movement

9. Eritrean Islamic Congress

10. Eritrean Islamic Party for Justic & Development

11. Eritrean Federal Democratic Movement

12. National Forum for Dialogue

Nairobi, 29 November 2015

  1. http://tigrigna.voanews.com/content/interview-with-dr-asefaw-tekeste-and-mohyedin-shengeb-about-medrek-forum/3083271.html
  2. https://www.youtube.com/watch?v=Dri8O57rwmQ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: