ተዘክሮ ጀጋኑ ኣብ ቀልቢ ምዕራፍ-ሂወተይ!

ነዛ ሓጻር ተረኽቦ ንምጽሓፍ ዝደረኸኒ ቀንዲ ቁምነገር ን20 ሰነ መዓልቲ ስዉኣት ኤርትራ ብምዝካር እዩ። ኣብ መስርሕ ሃገራዊ ተጋድሎ ንናጽነት ኤርትራን ሓርነት ህዝቢ ኤርትራ ዕጫ መስዋእቲ በጺሕዎም ዝተሰዉኡን ዕጫ ምቅባሮም በጺሕና ዝቀበርና ቡዙሓት ሙኻና ዘጣራጥር ኣይኮነን። እዛ ምዓልቲ እዚኣ ብፍላይ ንስድራቤትን ፈተዉቲ ስዉኣትና፡ ብሓፈሻ ድማ ነቲ ኣብ ቀብሮም ዝዉዓለ መጋድልቶም ማዕረ ክንደይ ኣሰቃቂት ሙኻና ፍሉጥ እዩ። ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ዝራኣየኒ ፈጺመ ክርስዖ ዘይክእል;-እታ ድምጺ ዘለዋ ዓይኒ
ጸሓይ ናብ ምዕራባ እናተኖቕተት እንከላ: ነቲ ናይ ነፈርቲ ኩናት ኢትዮጵያ ክዝንብያሉ ብሒተነኦ ዝነበራ ሰማያት ኤርትራ ናይ 1990 ምጽዋዕ ስርሒት ፈንቅል: ኣብ ሎሚ ኮይነ ክዝክሮ እንከለኹ: እታ ብኣንክሮ እናጠመተትኒ ዝኸደት ድምጺ ዘለዋ ዓይኒ ኢየ ብኣንክሮ: ኣብ ዝኽርታት ማዓሙቕ ኣእሙረይን ልበይ ዝዝክሮ::
እታ ዓይኒ: መጀመርያ ከምተን ንቡራት የዒንቲ: ንኽትነብርን ዝያዳ ኻልእ ከኣ ክትዕብልልን ኢላ እተስለምልም ዓይኒ ኣይነበረትን:: እታ ዓይኒ: በሰር ይኹን ገፈል ዘይብላ ሓበላ ‘ዉን ዘይትንክፋ: ጽርይቲ ዓይኒ ኢያ:: ንመዋእላ ኸኣ ሞይታ ዘይትመዉት ናይ ባዕላ ብርሃን እትደጉሕ: ነቲ ድቕ-ድቕ ጸልማት: ብናታ ባህርያዊ ሓይሊ ነባሪ ብርሃን እትቕይር ተኣምራዊት ዓይኒ ኢያ ንሳ::
እታ ዓይኒ: ዓይኒ እቲ ተጋዳላይ: ኣብ ድርኺኺት ኣፍ ደገ ምጽዋዕ: ንቀይሕ-ባሕሪ ንኽትሕሉ ብኻልእ ዘይኤርትራዊት ዓይኒ ከይብሓትን ክይርገጽን ከይምእዘዝን እትከላኸልን: ዋልታ ኮይና እትሕሉን: ነባሪት ካብ ብድምጻ: ብምቁማታ ዝያዳ እተርዕድ ዓይኒ: እታ ዓይኒ ተጋዳላይ: ዓይኒ ኤርትራውያን ኢያ::
ነታ ዓይኒ ብተኣምራታዊ መልክዓ ንምልእቲ ኤርትራ ክትኮላ እንከላ: እቲ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ፈሳሲ ሓቒቕ ዝመስል: ዘብረቕ-ርቕ ባሕሪ ክመስል: ነቲ ጸሓይ ብድምቀታ ጩራታት ገይራ እትባጽሖ: ምስሊ ወርሒ ኮይና እትከድኖ ድምቀት መሬትን: ብኮኾብ ዘጌጸ ሰማያትን እትቆጻጸር: ኣብ ነፍስ ወከፍ ልቢ ኤርትራዊ ንዘሎ ምሉእነት ፍቕሪ ሃገር ቀጻልነት ክህልዎ: ንቅርኒብ ዓይና ዋላ ንወስታ ዘይትኸድን ተኣምራዊት ዓይኒ: ዓይኒ ተጋዳላይ እታ ዓይኒ ኤርትራውያን: ካብ ብድምጻ ንላዕሊ ብትዕዝብታ ኢያ ሕድሪ ሂባ ገኒሓትኒ::
ነታ ዓይኒ ከም ኩለን ንቡራት ዓይንታት: ሞይተን ኢልካ እትደፍነን: ድሕሪኡ ኸ በቃ ኣኸለ ተባሂሉ: ተመሊሰን ነቲ ኣብ ጸልማት ጥራይ ዘይኮነ: ነቲ ኣብ ብርሃን ዝፍጸም ‘ዉን ዘየቋምታ የዒንቲ ኣይኮነትን: እታ ዓይኒ ንዘለ-ኣለም ብርሃና ደጉሓ: ንኽፍኣት ዓለም ብጸልማትን ብብርሃንን ንዝካየድ ውዲታት ሲዒራ: ንዘንተ እለት: አረ! ንመዋእላ ኣድማሳዊ ሰላምን ራህዋን ደሞክራስን ፍትሕን ክህሉ እተቋምት ዓይኒ: ሕድሪ ከተሰክመኒ ዝደለየት ክትመስልን ኣንገልሒጣ ብዘይ ፍርሒ ክትጥምተኒ እንከላ: እቲ እዋን ካብ ዝኽርታት ዓይነይ ዘይለግስ: ናይ ሕጂ ትእይንቲ ኮይኑ ኢዩ ዝዝከረኒ::
ነታ ዓይኒ ረሲዐያ ኣይፈልጥን: ምኽንያቱ ንሳ እታ ዓይኒ: ዓይኒ ተጋዳላይ ኣብ ኣፍ ደገ ባጽዕ ዝገደፍክዋ ዓይኒ: ዋላ ምስ’ቲ ስጋዊ ለበሳ ሞይታ ኢያ ኢለ: ናብ ጉድጓድ ፊሒረ የዕሚቐ ክቐብራ እንተፈተንኩ: በይና እታ ዓይኒ ኢያ ናብ ግዳም ወጺኣ: ንኹሉ ብርሃና ብደቂቕ እትጥምት ዘላ እታ ዓይኒ: ዓይኒ ናይ’ቲ ኣብ ኣፍ-ደገ ባጽዕ ዝቐበርክዎ ዓይኒ: ዓይኒ ናይ’ቲ ተጋዳላይ ኢያ: ዓይኒ ተጋዳላይ ብርሃነ ሓይኪ ::

ዝኽርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሐርበኛታት ስዉአት ኤርትራ!
ነጻን ሐራን ዝኾነት ኤርትራ ንዘለአለም ክትነብር እያ!
ህዝብናን ስድራቤታት ስዉኣትና ክድበሱ እዮም!
መርዕድ ዘርኡ
20/06/2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: